Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjänä toimii Turku & Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihanke, projektinjohtotoimistonaan Place Marketing Oy, Läntinen Rantakatu 55, 20100 Turku (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).

2. Arvontaan voi osallistua 14.10.2013 – 30.11.2013 välisenä aikana. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Arvontaan voi osallistua internetissä sivustolla www.elamasikunnossa.fi.

4. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa ja toimesta kahden viikon kuluessa arvonnan päättymisestä. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä.

5. Palkintona arvotaan lahjakortteja Sammakon verkkokirjakauppaan. Yhden palkinnon arvo on 25 €, ja palkintoja arvotaan yhteensä 20 kpl. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

6. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, arvotaan uusi voittaja.

7. Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja käyttää osallistujien kilpailuvastauksia ilman erillistä suostumusta tai korvausta.